Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/09/17: Giá DAP không đổi

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/09/17: Giá DAP không đổi

Ngày 23/09, tại Trần Xuân Soạn, DAP xanh Hồng Hà 64%, DAP xanh Tường Phong 64% tạm giữ 11100-11150 đ/kg và 10900 đ/kg.

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2017, Vnd/kg

 

23/09/17

22/09/17

DAP xanh Hồng Hà, 64%

11100-11150 (giao cuối tháng 9-đầu tháng 10)

11100-11150 (giao cuối tháng 9-đầu tháng 10)

DAP xanh Tường Phong 64%

10900 tại cảng Cần Thơ (hàng ít)

10900 tại cảng Cần Thơ (hàng ít)

DAP Đình Vũ 16-45

8530 (hạt xanh, trả tiền trước, tháng 10 giao hàng)

8530 (hạt xanh, trả tiền trước, tháng 10 giao hàng)

Nguồn: Agromonitor tổng hợp

Tin tham khảo