Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/06/18: Giá DAP không đổi
 

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/06/18: Giá DAP không đổi

Ngày 23/06, tại Trần Xuân Soạn, chào giá DAP xanh Hồng Hà 64% ở mức 12200-12300 đ/kg; DAP xanh Tường Phong 64% ở mức 11800 đ/kg.

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2017, Vnd/kg

 

23/06/18

22/06/18

DAP xanh Hồng Hà, 64%

12200-12300 (Nguyễn Phan chào)

12200-12300 (Nguyễn Phan chào)

DAP xanh Tường Phong 60%

11100-11200 (kho)

11100-11200 (kho)

DAP xanh Tường Phong 64%

11800 (hàng ít)

11800 (hàng ít)

DAP Đình Vũ 16-45

9450

9450

Nguồn: Agromonitor tổng hợp

Tin tham khảo