Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/04/18: Giá NPK ổn định

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/04/18: Giá NPK ổn định

Ngày 23/04, tại chợ Trần Xuân Soạn, NPK Phú Mỹ (16-16-8 + 13S + TE) chào bán ở mức 8000-8200 đ/kg; NPK Việt Nhật (16-16-8+13S) ở mức 8300-8400 đ/kg

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2017, Vnd/kg

                                  

23/04/18

21/04/18

NPK 5 sao 16-16-8+13S

8400-8500

8400-8400

NPK Việt Nhật 16-16-8+13S

8300-8400

8300-8400

NPK Phú Mỹ (16-16-8 + 13S + TE)

8000-8200

8000-8200

Nguồn: Agromonitor tổng hợp

Tin tham khảo