Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/06/18: Giá Kali ổn định
 

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/06/18: Giá Kali ổn định

Ngày 22/06, tại chợ Trần Xuân Soạn, Kali Israel (miểng) chào bán ở mức 6750-6900 đ/kg; Kali Nga miểng ở mức 6700 đ/kg.

 Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2017, Vnd/kg

 

22/06/18

21/06/18

Kali Phú Mỹ (miểng)

6900-7100

6900-7100

Kali Nga (miểng)

6700

6700

Kali Israel (miểng)

6750-6900 (tùy lượng)

6750-6900 (tùy lượng)

Nguồn: Agromonitor tổng hợp

Tin tham khảo