Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/04/17: Giá NPK ổn định

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/04/17: Giá NPK ổn định

Ngày 22/04, tại chợ Trần Xuân Soạn, chào bán NPK 5 sao (16-16-8+13S), NPK Bình Điền (1 hạt) ở mức 8200-8300 đ/kg.

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2017, Vnd/kg

 

22/04/17

21/04/17

NPK 5 sao 16-16-8+13S

8200-8300

8200-8300

NPK Việt Nhật 16-16-8+13S

8400-8500

8400-8500

NPK Bình Điền (1 hạt)

8200-8300

8200-8300

Nguồn: Agromonitor tổng hợp

Tin tham khảo