Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/04/18: Giá Urea không đổi

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/04/18: Giá Urea không đổi

Ngày 21/04, tại chợ Trần Xuân Soạn, giá Ure Phú Mỹ, Ure Cà Mau ở mức 7000-7100 đ/kg.

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2017, Vnd/kg

 

21/04/18

20/04/18

Ure Phú Mỹ

7000-7100 (lệnh tại ĐNB 6800)

7000-7100 (lệnh tại ĐNB 6800)

Ure Cà Mau

7000-7100 (lệnh nhà máy 6800)

7000-7100 (lệnh nhà máy 6800)

Ure Hà Bắc

6800

6800

Nguồn: Agromonitor tổng hợp

Tin tham khảo