Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/04/18: Giá DAP không đổi

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/04/18: Giá DAP không đổi

Ngày 21/04, tại Trần Xuân Soạn, chào giá DAP xanh Hồng Hà 64% tạm giữ ở mức 12050-12100 đ/kg; DAP xanh Đình Vũ 16-45 ở mức 9250-9450 đ/kg.

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2017, Vnd/kg

 

21/04/18

20/04/18

DAP xanh Hồng Hà, 64%

12050-12100

12050-12100

DAP xanh Tường Phong 60%

11200

11200

DAP xanh Tường Phong 64%

11600-11700

11600-11700

DAP Đình Vũ 16-45

9250-9450 (xanh, hàng cũ); 9550-9600 (đen, giá cầu cảng)

9250-9450 (xanh, hàng cũ); 9550-9600 (đen, giá cầu cảng)

Nguồn: Agromonitor tổng hợp

Tin tham khảo