Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/6/2019: Giá Ure tạm chững
 

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/6/2019: Giá Ure tạm chững

Ngày 20/6, tại chợ Trần Xuân Soạn, chào bán Ure Cà Mau ở mức 7300-7450 đ/kg và Ure Phú Mỹ ở mức 7550-7600 đ/kg.

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2019, Vnd/kg

 

20/6/2019

19/6/2019

Ure Phú Mỹ

7550-7600 (7550 lệnh 7/6)

7550-7600 (7550 lệnh 7/6)

Ure Cà Mau

7300-7450 (7400 lệnh 7/6)

7300-7450 (7400 lệnh 7/6)

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo