Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/6/2019: Giá Kali không đổi
 

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/6/2019: Giá Kali không đổi

Ngày 20/6, tại chợ Trần Xuân Soạn, chào bán Kali Phú Mỹ miểng giữ ở mức 7900-8000 đ/kg và Kali Canada miểng ở mức 7800-7900 đ/kg.

 Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2019, Vnd/kg

 

20/6/2019

19/6/2019

Kali Israel (miểng)

8050 (kho An Giang, Vinacam)

8050 (kho An Giang, Vinacam)

Kali Phú Mỹ (miểng)

7900-8000

7900-8000

Kali Belarus miểng

7900-8000

7900-8000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo