Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/06/18: Giá SA ổn định
 

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/06/18: Giá SA ổn định

Ngày 20/06, tại chợ Trần Xuân Soạn, giá SA Nhật – K.Cương bán ra ở mức 3600-3700 đ/kg.

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2017, Vnd/kg

 

20/06/18

19/06/18

SA Nhật – K.Cương

3600-3700

3600-3700

SA Phú Mỹ (Nhật)

3450-3600

3450-3600

SA Trung Quốc bột mịn

2700

2700

Nguồn: Agromonitor tổng hợp

Tin tham khảo