Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/7/2019: Giá DAP không đổi
 

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/7/2019: Giá DAP không đổi

Ngày 17/7, tại Trần Xuân Soạn, chào giá DAP Đình Vũ xanh giữ ở mức 9300-9350 đ/kg, DAP Đình Vũ đen giá 9300-9350 đ/kg; DAP Đình Vũ vàng hạt ở mức 9100 đ/kg.

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2019, Vnd/kg

 

17/7/2019

16/7/2019

DAP Đình Vũ xanh

9300-9350

9300-9350

DAP Đình Vũ đen

9300-9350

9300-9350

DAP Đình Vũ vàng hạt

9100

9100

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo