Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/06/18: Giá Urea tạm chững
 

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/06/18: Giá Urea tạm chững

Ngày 16/06, tại chợ Trần Xuân Soạn, giá Ure Phú Mỹ, Ure Cà Mau ở mức 7000-7100 đ/kg.

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2017, Vnd/kg

 

16/06/18

15/06/18

Ure Phú Mỹ

7000-7100

7000-7100

Ure Cà Mau

7000-7100

7000-7100

Ure Hà Bắc

6400-6500

6400-6500

Nguồn: Agromonitor tổng hợp

Tin tham khảo