Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/5/2019: Giá Ure không đổi
 

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/5/2019: Giá Ure không đổi

Ngày 15/5, tại chợ Trần Xuân Soạn, Ure Phú Mỹ và Ure Cà Mau ở mức 7600-7700 đ/kg và 7500-7600 đ/kg.

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2019, Vnd/kg

 

15/5/2019

14/5/2019

Ure Phú Mỹ

7600-7700

7600-7700

Ure Cà Mau

7500-7600 (7250 lệnh)

7500-7600 (7250 lệnh)

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo