Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/5/2019: Giá SA không đổi
 

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/5/2019: Giá SA không đổi

Ngày 15/5, tại chợ Trần Xuân Soạn, SA Trung Quốc bột mịn 3150-3200 đ/kg.

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2019, Vnd/kg

 

15/5/2019

14/5/2019

SA Nhật – K.Cương

3800-3900-4100

3800-3900-4100

SA Phú Mỹ (Nhật)

3500-4000

3500-4000

SA Trung Quốc bột mịn

3150-3200

3150-3200

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo