Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/5/2019: Giá Kali không đổi
 

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/5/2019: Giá Kali không đổi

Ngày 15/5, tại chợ Trần Xuân Soạn, chào bán Kali Belarus (miểng), Kali Israel miểng giữ ở mức 8050-8100 đ/kg và 8100 đ/kg.

 Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2019, Vnd/kg

 

15/5/2019

14/5/2019

Kali Phú Mỹ (miểng)

8050-8100

8050-8100

Kali Belarus (miểng)

8050-8100

8050-8100

Kali Israel (miểng)

8100 (Vinacam, kho)

8100 (Vinacam, kho)

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo