Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/5/2019: Giá DAP không đổi
 

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/5/2019: Giá DAP không đổi

Ngày 15/5, tại Trần Xuân Soạn, chào giá DAP xanh Đình Vũ ở mức 9700 đ/kg; DAP xanh Tường Phong 64% ở mức 11600 đ/kg.

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2019, Vnd/kg

 

15/5/2019

14/5/2019

DAP xanh Hồng Hà, 64%

12300

12300

DAP xanh Tường Phong 60%

-

-

DAP xanh Tường Phong 64%

11600 (kho, Nguyễn Phan)

11600 (kho, Nguyễn Phan)

DAP Đình Vũ xanh

9700 (giá net)

9700 (giá net)

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo