Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/3/2019: Giá NPK ổn định
 

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/3/2019: Giá NPK ổn định

Ngày 13/3, tại chợ Trần Xuân Soạn, NPK Phú Mỹ (16-16-8 + 13S + TE) chào bán ở mức 8500-8600 đ/kg; NPK Việt Nhật (16-16-8+13S+TE) ở mức 8900-8950 đ/kg

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2019, Vnd/kg

                                  

13/3/2019

12/3/2019

NPK 5 sao 16-16-8+13S

           8400-8500          

8400-8500

NPK Việt Nhật 16-16-8 +13S+TE

8900-8950 (giao tại kho nhà máy)

8900-8950 (giao tại kho nhà máy)

NPK Bình Điền 16-16-8+13S (tạo hạt)

8910-9060

8910-9060

NPK Phú Mỹ (16-16-8 + 13S + TE)

8500-8600

8500-8600

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo