Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/06/18: Giá Urea không đổi
 

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/06/18: Giá Urea không đổi

Ngày 13/06, tại chợ Trần Xuân Soạn, giá Ure Phú Mỹ, Ure Cà Mau ở mức 6900-7100đ/kg.

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2017, Vnd/kg

 

13/06/18

12/06/18

Ure Phú Mỹ

6900-7100

6900-7100

Ure Cà Mau

6900-7100

6900-7100

Ure Hà Bắc

6400-6500

6400-6500

Nguồn: Agromonitor tổng hợp

Tin tham khảo