Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/7/18: Giá NPK không đổi

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/7/18: Giá NPK không đổi

Ngày 12/7, tại chợ Trần Xuân Soạn, NPK Phú Mỹ (16-16-8 + 13S + TE) chào bán ở mức 8200-8400 đ/kg; NPK Việt Nhật (16-16-8+13S) ở mức 8400-8450 đ/kg

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2017, Vnd/kg

                                  

12/7/18

11/7/18

NPK 5 sao 16-16-8+13S

8400-8500

8400-8500

NPK Việt Nhật 16-16-8+13S

8400-8450

8400-8450

NPK Phú Mỹ (16-16-8 + 13S + TE)

8200-8400

8200-8400

Nguồn: Agromonitor tổng hợp

Tin tham khảo