Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/10/2018: Giá Urea tạm chững
 

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/10/2018: Giá Urea tạm chững

Ngày 12/10, tại chợ Trần Xuân Soạn, giá Ure Phú Mỹ, Ure Cà Mau ở mức 7900-8200 đ/kg và 7950-8200 đ/kg.

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2017, Vnd/kg

 

12/10/2018

11/10/2018

Ure Phú Mỹ

7900-8200

7900-8200

Ure Cà Mau

7950-8200

7950-8200

Nguồn: Agromonitor tổng hợp

Tin tham khảo