Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/1/2019: Giá Urea Phú Mỹ ở mức 7800-7900 đ/kg
 

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/1/2019: Giá Urea Phú Mỹ ở mức 7800-7900 đ/kg

Ngày 12/1, tại chợ Trần Xuân Soạn, giá Ure Phú Mỹ ở mức 7800-7900 đ/kg và Ure Cà Mau ở mức 7500-7600 đ/kg.

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2019, Vnd/kg

 

12/1/2019

11/1/2019

Ure Phú Mỹ

7800-7900

7800-7900

Ure Cà Mau

7500-7600 (giá lệnh nhà máy 7400)

7500-7600 (giá lệnh nhà máy 7400)

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo