Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/1/2019: Giá Kali Israel miểng ở mức 8100-8150 đ/kg
 

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/1/2019: Giá Kali Israel miểng ở mức 8100-8150 đ/kg

Ngày 12/1, tại chợ Trần Xuân Soạn, chào bán Kali Israel (miểng), Kali Belarus miểng ở mức 8100-8150 đ/kg và 8050-8100 đ/kg.

 Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2019, Vnd/kg

 

12/1/2019

11/1/2019

Kali Phú Mỹ (miểng)

7900-8000

7900-8000

Kali Belarus (miểng)

8050-8100 (cầu cảng)

8050-8100 (cầu cảng)

Kali Israel (miểng)

8100 (Vinacam); 8100-8150 (Cà Mau)

8100 (Vinacam); 8100-8150 (Cà Mau)

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo