Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/1/2019: DAP xanh Hồng Hà 64% chào 12650-12700 đ/kg
 

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/1/2019: DAP xanh Hồng Hà 64% chào 12650-12700 đ/kg

Ngày 12/1, tại Trần Xuân Soạn, chào giá DAP xanh Hồng Hà 64% ở mức 12650-12700 đ/kg; DAP xanh Tường Phong 64% ở mức 12400 đ/kg.

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2019, Vnd/kg

 

12/1/2019

11/1/2019

DAP xanh Hồng Hà, 64%

12650-12700

12650-12700

DAP xanh Tường Phong 60%

11900

11900

DAP xanh Tường Phong 64%

12400

12400

DAP Đình Vũ xanh

10500 (giao hàng tháng 12)

10500 (giao hàng tháng 12)

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo