Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/3/2019: Ure Cà Mau chào giá ở mức 6950-7100 đ/kg

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/3/2019: Ure Cà Mau chào giá ở mức 6950-7100 đ/kg

Ngày 11/3, tại chợ Trần Xuân Soạn, giá Ure Phú Mỹ ở mức 7400-7500 đ/kg và Ure Cà Mau ở mức 6950-7100 đ/kg.

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2019, Vnd/kg

 

11/3/2019

9/3/2019

Ure Phú Mỹ

7400-7500

7400-7500

Ure Cà Mau

6950-7100 (giá lệnh nhà máy 6900)

6950-7100 (giá lệnh nhà máy 6900)

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo