Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/3/2019: Giá Kali Belarus miểng tại cảng ở mức 8050-8100 đ/kg

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/3/2019: Giá Kali Belarus miểng tại cảng ở mức 8050-8100 đ/kg

Ngày 11/3, tại chợ Trần Xuân Soạn, chào bán Kali Israel (miểng), Kali Belarus miểng ở mức 8000 đ/kg và 8050-8100 đ/kg.

 Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2019, Vnd/kg

 

11/3/2019

9/3/2019

Kali Phú Mỹ (miểng)

8050-8100

8050-8100

Kali Belarus (miểng)

8050-8100

8050-8100

Kali Israel (miểng)

8000 (Vinacam chào tại cầu cảng)

8000 (Vinacam chào tại cầu cảng)

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo