Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/3/2019: DAP xanh Tường Phong 64% chào giá ở mức 11600-11700 đ/kg

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/3/2019: DAP xanh Tường Phong 64% chào giá ở mức 11600-11700 đ/kg

Ngày 11/3, tại Trần Xuân Soạn, chào giá DAP xanh Hồng Hà 64% ở mức 12500-12550 đ/kg; DAP xanh Đình Vũ ở mức 10200 đ/kg.

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2019, Vnd/kg

 

11/3/2019

9/3/2019

DAP xanh Hồng Hà, 64%

12500-12550 (Nguyễn Phan, Long Hưng)

12600 (Nguyễn Phan)

DAP xanh Tường Phong 60%

-

11600 (Apromaco)

DAP xanh Tường Phong 64%

11600-11700

12200-12400

DAP Đình Vũ xanh

10200

10200

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo