Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/10/2019: Giá ure ổn định
 

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/10/2019: Giá ure ổn định

Ngày 11/10, tại chợ Trần Xuân Soạn, chào bán Ure Malay hạt đục ở mức 6650-6750 đ/kg và Ure Phú Mỹ ở mức 6800-6900 đ/kg.

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2019, Vnd/kg

 

11/10/2019

10/10/2019

Ure Malay hạt đục

6650-6750 (cầu cảng, Gia Vũ, Vinacam)

6650-6750 (cầu cảng, Gia Vũ, Vinacam)

Ure Phú Mỹ

6800-6900 (Sài Gòn

6800-6900 (Sài Gòn

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo