Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/10/2019: Giá NPK ổn định
 

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/10/2019: Giá NPK ổn định

Ngày 11/10, tại chợ Trần Xuân Soạn, NPK Phú Mỹ (Nga 27-6-6) chào bán ở mức 10800-11200 đ/kg; NPK Cà Mau (20-10-10) ở mức 10300 đ/kg.

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2019, Vnd/kg

                                  

11/10/2019

10/10/2019

NPK Phú Mỹ (Nga 27-6-6)

10800-11200

10800-11200

NPK Phú Mỹ (Nga 25-9-9)

11600-12000

11600-12000

NPK Cà Mau (20-10-10)

10300

10300

NPK Việt Nhật 16-16-8 +13S

8400-8500 (nhà máy); 8500-8550 (ngoài lệnh, giao kho cấp 1)

8400-8500 (nhà máy); 8500-8550 (ngoài lệnh, giao kho cấp 1)

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo