Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/8/2019: Giá Ure không đổi
 

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/8/2019: Giá Ure không đổi

Ngày 10/8, tại chợ Trần Xuân Soạn, chào bán Ure Phú Mỹ giữ ở mức 7250-7300 đ/kg và Ure Cà Mau ở mức 7150-7300 đ/kg.

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2019, Vnd/kg

 

10/8/2019

9/8/2019

Ure Phú Mỹ

7250-7300 (Sài Gòn); 7000-7100 (ngoài lệnh tại nhà máy); 7200-7250 (kho Long An)

7250-7300 (Sài Gòn); 7000-7100 (ngoài lệnh tại nhà máy); 7200-7250 (kho Long An)

Ure Cà Mau

7150-7300 (lệnh 7100 nhà máy); 7100 (ngoài lệnh kho Long An)

7150-7300 (lệnh 7100 nhà máy); 7100 (ngoài lệnh kho Long An)

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo