Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/8/2019: Giá SA không đổi
 

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/8/2019: Giá SA không đổi

Ngày 10/8, tại chợ Trần Xuân Soạn, chào bán SA Nhật – K.Cương ở mức 3800-3900-4100 đ/kg.

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2019, Vnd/kg

 

10/8/2019

9/8/2019

SA Nhật – K.Cương

3800-3900-4100

3800-3900-4100

SA Phú Mỹ (Nhật)

3500-4000

3500-4000

SA bột mịn Trung Quốc

3150-3200

3150-3200

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo