Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/8/2019: Giá NPK không đổi
 

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/8/2019: Giá NPK không đổi

Ngày 10/8, tại chợ Trần Xuân Soạn, NPK Bình Điền 16-16-8+13S (tạo hạt) chào bán ở mức 8910-9060 đ/kg; NPK Bình Điền 16-16-8+9S (tạo hạt) ở mức 8910-9060 đ/kg.

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2019, Vnd/kg

                                  

10/8/2019

9/8/2019

NPK Bình Điền 16-16-8+13S (tạo hạt)

8910-9060

8910-9060

NPK Bình Điền 16-16-8+9S (tạo hạt)

8910-9060

8910-9060

NPK Bình Điền 16-16-8+6S+TE (tạo hạt)

8665-8814

8665-8814

NPK Bình Điền 16-8-16+9S+TE (tạo hạt)

9015-9165

9015-9165

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo