Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/8/2019: Giá DAP không đổi
 

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/8/2019: Giá DAP không đổi

Ngày 10/8, tại Trần Xuân Soạn, chào giá DAP xanh hồng hà, 64% giữ ở mức 11550 đ/kg, DAP đen hồng hà, 64% giá 11500-11600 đ/kg; và DAP đen hồng hà 66% ở mức 13000 đ/kg.

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2019, Vnd/kg

 

10/8/2019

9/8/2019

DAP xanh hồng hà, 64%

11550

11550

DAP đen hồng hà, 64%

11500-11600

11500-11600

DAP đen hồng hà 66%

13000 (Nguyễn Phan, kho Long An)

13000 (Nguyễn Phan, kho Long An)

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo