Chợ Trần Xuân Soạn ngày 1/10/2019: Giá DAP không đổi
 

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 1/10/2019: Giá DAP không đổi

Ngày 1/10, tại Trần Xuân Soạn, chào giá DAP xanh Tường Phong 64% ở mức 10300-10400 đ/kg, DAP Kailin vàng 64% ở mức 10800 đ/kg; và DAP Lào Cai đen ở mức 8750 đ/kg.

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2019, Vnd/kg

 

1/10/2019

30/9/2019

DAP xanh Tường Phong 64%

10300-10400 (hàng ít, 10300 Gia Vũ giao cuối tháng 10)

10300-10400 (hàng ít, 10300 Gia Vũ giao cuối tháng 10)

DAP Kailin vàng 64%

10800

10800

DAP Lào Cai đen

8750

8750

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo