Chợ Trần Xuân Soạn ngày 07/06/18: Giá Urea không đổi
 

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 07/06/18: Giá Urea không đổi

Ngày 07/06, tại chợ Trần Xuân Soạn, giá Ure Phú Mỹ, Ure Cà Mau ở mức 6800-7000 đ/kg.

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2017, Vnd/kg

 

07/06/18

06/06/18

Ure Phú Mỹ

6800-7000

6800-7000

Ure Cà Mau

6800-7000 (lệnh nhà máy 6800)

6800-7000 (lệnh nhà máy 6800)

Ure Hà Bắc

6400-6500

6400-6500

Nguồn: Agromonitor tổng hợp

Tin tham khảo