Chợ Trần Xuân Soạn ngày 04/06/18: Giá DAP giảm nhẹ
 

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 04/06/18: Giá DAP giảm nhẹ

Ngày 04/06, tại Trần Xuân Soạn, chào giá DAP xanh Hồng Hà 64% ở mức 11980-12050 đ/kg; DAP xanh Đình Vũ 16-45 ở mức 9450 đ/kg.

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2017, Vnd/kg

 

04/06/18

02/06/18

DAP xanh Hồng Hà, 64%

11980-12050

11980-12050

DAP xanh Tường Phong 60%

11100-11200 (kho)

11200 (kho)

DAP xanh Tường Phong 64%

11650-11700 (kho)

11650-11700 (kho)

DAP Đình Vũ 16-45

9450

9450

Nguồn: Agromonitor tổng hợp

Tin tham khảo