Chợ Trần Xuân Soạn ngày 03/02/18: Giá DAP không đổi

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Chợ Trần Xuân Soạn ngày 03/02/18: Giá DAP không đổi

Ngày 03/02, tại Trần Xuân Soạn, chào giá DAP xanh Hồng Hà 64% ở mức 12500-12600 đ/kg; DAP Đình Vũ 16-45 ở mức 9500-10000 đ/kg.

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2017, Vnd/kg

 

03/02/18

02/02/18

DAP xanh Hồng Hà, 64%

12500-12600 (hàng giao ngay và hàng giao tháng 3)

12500-12600 (hàng giao ngay và hàng giao tháng 3)

DAP Phú Mỹ

10000-10500

10000-10500

DAP Đình Vũ 16-45

9500-10000 (hàng giao tháng 3)

9500-10000 (hàng giao tháng 3)

Nguồn: Agromonitor tổng hợp

Tin tham khảo