China to produce 48 mln tons of pork in 2020
 

China to produce 48 mln tons of pork in 2020

China will see an increase in pork output this year amid government measures to restore hog production, a report showed

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí