China reports new case of African swine fever
 

China reports new case of African swine fever

China reported a new case of African swine fever in southern Guangxi Zhuang Autonomous Region on Tuesday.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí