China reports new African swine fever outbreak in Sichuan province
 

China reports new African swine fever outbreak in Sichuan province

China’s agriculture ministry on Wednesday said a new outbreak of African swine fever had been confirmed in Sichuan province in the southwest of the country

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí