China pig herd may shrink by 50% due to African swine fever
 

China pig herd may shrink by 50% due to African swine fever

China’s pig herd could halve by the end of 2019 from a year earlier as an epidemic of African swine fever sweeps through the world’s top pork producer, analysts at Dutch bank Rabobank forecast on Tuesday.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí