Chênh lệch giá heo 2 miền cộng với cước vận tải rẻ nên heo miền Bắc đang được các thương lái gom vào miền Nam tiêu thụ

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Chênh lệch giá heo 2 miền cộng với cước vận tải rẻ nên heo miền Bắc đang được các thương lái gom vào miền Nam tiêu thụ

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.