Châu Phi chi 7 tỷ USD mỗi năm để nhập khẩu gạo
 

Châu Phi chi 7 tỷ USD mỗi năm để nhập khẩu gạo

Mỗi năm, châu Phi phải chi hơn 7 tỷ USD cho nhập khẩu gạo để đảm bảo an ninh lương thực trong khi lại có tiềm năng lớn sản xuất loại cây lương thực này.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí