Chất lượng - Yếu tố quyết định thương hiệu gạo Việt Nam

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Chất lượng - Yếu tố quyết định thương hiệu gạo Việt Nam

TT Nguyễn Xuân Phúc vừa phê duyệt Chiến lược Phát triển thị trường XK gạo của VN giai đoạn 2017-2020, định hướng năm 2030. Một trong những mục tiêu của chiến lược này là giảm dần số lượng, nhưng giữ ổn định và tăng giá trị XK. Để duy trì đà tăng trưởng XK và đạt mục tiêu chiến lược đề ra, ngành lúa gạo sẽ phải tổ chức lại SX, từng bước XD thương hiệu gạo VN chất lượng

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo