Chào giá nhập khẩu ngô vượt mốc 205 USD/tấn

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Chào giá nhập khẩu ngô vượt mốc 205 USD/tấn

Tham khảo chào giá nhập khẩu nguyên liệu TACN về cảng Việt Nam hôm 27/12 (giá USD/tấn, CFR)

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.