Chào giá nhập khẩu ngô tại cảng Cái Lân và Vũng Tàu ngày 9/9/2019
 

Chào giá nhập khẩu ngô tại cảng Cái Lân và Vũng Tàu ngày 9/9/2019

GIÁ CHÀO NHẬP KHẨU NGÀY 9/9/2019

Đvt: USD/tấn

NGUYÊN LIỆU

GIÁ CHÀO

GIÁ GIAO DỊCH THỰC TẾ

GHI CHÚ

NGÔ

Cái Lân- ngô Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 11

193-195

190-191

Giao dịch nhiều

Vũng Tàu – ngô Nam Mỹ - CNF- giao tại cảng xuất tháng 11

190-192

187-188

Giao dịch nhiều

Cái Lân- ngô Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 12

197-199

194-195

Giao dịch nhiều

Vũng Tàu – ngô Nam Mỹ - CNF- giao tại cảng xuất tháng 12

194-196

191-192

Giao dịch nhiều

Tin tham khảo