Chào giá nhập khẩu ngô tại cảng Cái Lân và Vũng Tàu ngày 13/8/2019
 

Chào giá nhập khẩu ngô tại cảng Cái Lân và Vũng Tàu ngày 13/8/2019

THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

-  Trong cuộc đấu thầu mua ngô ngày hôm qua của một nhà máy lớn, theo một số tin đồn ban đầu giá trúng thầu vào khoảng 195 USD/tấn (miền Nam) và 198 USD/tấn (miền Bắc).

- GIÁ CHÀO NHẬP KHẨU NGÀY 13/8/2019

Đvt: USD/tấn

NGUYÊN LIỆU

Giá chào

Giá giao dịch thực tế

Ghi chú

NGÔ

Theo các nhà cung cấp CNF, hiện tại do thị trường Chicago biến động nên thiếu vắng các chào FOB từ Nam Mỹ

Cái Lân- ngô Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 10

201-203

198-199

Giao dịch khá sôi động

Vũng Tàu – ngô Nam Mỹ - CNF- giao tại cảng xuất tháng 10

198-200

195-197

Giao dịch ít

Cái Lân- ngô Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 11

204-206

201-203

Giao dịch ít

Vũng Tàu – ngô Nam Mỹ - CNF- giao tại cảng xuất tháng 11

201-203

198-199

Giao dịch ít

Cái Lân- ngô Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 12

206-210

-

Hầu như chưa có giao dịch

Vũng Tàu – ngô Nam Mỹ - CNF- giao tại cảng xuất tháng 12

203-207

-

Hầu như chưa có giao dịch

Tin tham khảo