Chào giá nhập khẩu ngô ngày 29/06/2018
 

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 29/06/2018

Giá chào nhập khẩu ngô tăng theo đà tăng của giá thế giới

- GIÁ CHÀO NHẬP KHẨU

NGUYÊN LIỆU

29/06

28/06

NGÔ

Cái Lân- ngô Mỹ/Nam Mỹ/Nam Phi- CNF- giao tại cảng xuất tháng 9

214

213

Vũng Tàu – ngô Mỹ/Nam Mỹ/Nam Phi - CNF- giao tại cảng xuất tháng 9

211

210

Cái Lân- ngô Mỹ/Nam Mỹ/Nam Phi- CNF- giao tại cảng xuất tháng 10

214

213

Vũng Tàu – ngô Mỹ/Nam Mỹ/Nam Phi - CNF- giao tại cảng xuất tháng 10

211

210

 

Tin tham khảo