Chào giá nhập khẩu ngô ngày 27/04/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Chào giá nhập khẩu ngô ngày 27/04/2018

Chào giá nhập khẩu ngô ổn định

- GIÁ CHÀO NHẬP KHẨU

NGUYÊN LIỆU

27/04

26/04

NGÔ

Cái Lân- ngô Mỹ/Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 5

232

232

Vũng Tàu – ngô Mỹ/Nam Mỹ - CNF- giao tại cảng xuất tháng 5

229

229

Cái Lân- ngô Mỹ/Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 6

234

234

Vũng Tàu – ngô Mỹ/Nam Mỹ - CNF- giao tại cảng xuất tháng 6

231

231

Cái Lân- ngô Mỹ/Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 7

231

231

Vũng Tàu – ngô Mỹ/Nam Mỹ - CNF- giao tại cảng xuất tháng 7

228

228

Tin tham khảo