Chào giá nhập khẩu ngô ngày 26/04/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Chào giá nhập khẩu ngô ngày 26/04/2018

Chào giá nhập khẩu ngô tăng theo đà tăng của giá thế giới

- GIÁ CHÀO NHẬP KHẨU

NGUYÊN LIỆU

26/04

24/04

NGÔ

Cái Lân- ngô Mỹ/Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 5

234

230

Vũng Tàu – ngô Mỹ/Nam Mỹ - CNF- giao tại cảng xuất tháng 5

231

227

Cái Lân- ngô Mỹ/Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 6

237

233

Vũng Tàu – ngô Mỹ/Nam Mỹ - CNF- giao tại cảng xuất tháng 6

234

230

Cái Lân- ngô Mỹ/Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 7

231

232

Vũng Tàu – ngô Mỹ/Nam Mỹ - CNF- giao tại cảng xuất tháng 7

230

229

Tin tham khảo