Chào giá nhập khẩu ngô ngày 25/12 ổn định

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Chào giá nhập khẩu ngô ngày 25/12 ổn định

Tham khảo chào giá nhập khẩu nguyên liệu TACN về cảng Việt Nam hôm 25/12 (giá USD/tấn, CFR)

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo